Brexit & Cookies

 

Iedereen heeft inmiddels al wel meegekregen dat de Britten in een referendum uitgesproken hebben dat zij uit de EU willen treden. Een aantal van onze internationale en exporterende klanten  vragen zich nu af wat dat betekent voor de cookie wet en privacy wetgeving. Deze is immers gebaseerd op de richtlijnen van de EU.

Wat gaat er veranderen?

 

Het antwoord is kort: er verandert niets aan de cookie wetgeving voor het Verenigd Koninkrijk. De cookie wetgeving is gebaseerd op EU richtlijnen, maar zijn inmiddels verankerd in de Britse wetgeving.
De nieuwe EU verordening over persoonsgegevens wordt op 25 mei 2018 van kracht. Deze wet gaat verder dan de regulering van cookies. De wet beschrijft definities van persoonlijke data en hoe bedrijven en organisaties daarmee om moeten gaan.

Waarschijnlijk zal het uittredingsproces van het Verenigd Koninkrijk rond het ingaan van deze wet worden afgerond. De Britten hoeven deze strengere regels t.a.v persoonlijke data dan niet meer in te voeren. Maar de EU richtlijn beschermt de EU burgers tegen misbruik van persoonlijke data, ook door bedrijven en organisaties van buiten de EU. Britse bedrijven en organisaties die internationaal werken hebben er dus baat bij om deze strengere richtlijn wel te volgen. Doen zij dat niet, kan het dataverkeer stilgelegd worden.

Ook de ICO (de Britse autoriteit) heeft in haar persbericht aangegeven dat ook na het referendum over de Brexit en ook na de uittreding zelf, zij zoveel mogelijk de EU richtlijnen t.a.v. data protectie zullen blijven volgen.

Kortom, de cookie wetgeving in Engeland zal blijven en zal hoogstwaarschijnlijk in de toekomst strenger worden.

 

Door Geddy van Elburg, Digital Analist & CEO bij ionmoon.