Internationale Bedrijfscultuur als Dwangbuis?

Culturele Diversiteit:

Één Bedrijfscultuur, Diverse Interpretaties

 

In de wereld van internationaal zakendoen is één waarheid duidelijk: een universele bedrijfscultuur betekent niet dat deze overal op dezelfde manier wordt geïmplementeerd. Achtergrond en cultuur spelen een cruciale rol in hoe mensen problemen benaderen en de wereld om hen heen ervaren. Cultuur beïnvloedt wat we als vanzelfsprekend beschouwen en vormt de onbetwiste waarheid van de toeschouwer.

Begrijpen hoe mensen met diverse achtergronden dezelfde bedrijfscultuur interpreteren, biedt ons waardevolle inzichten. Het stelt ons in staat om conflicten breder te bekijken en te begrijpen hoe potentiële klanten onze marketingboodschap lezen.

Cultuurinzichten in de Praktijk

Stel je voor: een machinebouwbedrijf werkt met lokale handelspartners en agenten in het buitenland. Via hun wereldwijde marketingwebsite kunnen potentiële klanten contact opnemen met de lokale vertegenwoordigers van het bedrijf. Het hoofdkantoor in Nederland verwachtte dat deze partners de leads zouden rapporteren en opvolgen.

Helaas voldeden de resultaten in sommige landen niet aan de verwachtingen. Bepaalde lokale partners rapporteerden nooit een lead. Opvallend was dat landen met een sterkere hiërarchische cultuur minder leads rapporteerden, ondanks dat ze een grotere doelgroep hadden.

De oorzaak bleek een cultuurverschil te zijn. In de cultuur van deze landen betekent het negeren van iets dat het niet belangrijk is. Als het hoofdkantoor geen aandacht besteedt aan leads, zien de lokale partners het als een teken dat ze niets hoeven te doen. Het hoofdkantoor vindt het immers niet belangrijk? Nadat dit inzicht naar voren kwam, begon het bedrijf actief om leads en follow-ups te vragen. Het resultaat was een indrukwekkende omzetstijging van 17%.

De Impact op Verkoop & Marketing

Cultuurverschillen spelen ook een rol bij digitale marketing. Het aanpassen van één of meerdere websites aan diverse doelgroepen kan een uitdaging zijn. Vaak zijn we ons niet bewust van onze eigen culturele eigenaardigheden, waardoor het lastig is om deze verschillen te overbruggen.

Sommige bedrijven werken samen met lokale marketingbureaus, wat vaak de beste aanpak is. Maar zelfs dan moeten we ons bewust zijn van de culturele verschillen tussen ons en het bureau, aangezien deze nog steeds van invloed kunnen zijn op onze werkrelatie. Let er dan ook op dat het lokale bureau zich niet gaat aanpassen aan jouw cultuur, maar dicht bij de cultuur in het eigen land blijft.

Data en Culturele Inzichten

Het verzamelen van analytische gegevens is een belangrijke stap voor elk bedrijf. Het is belangrijk dat deze gegevens op eenzelfde manier verzameld, ongeacht waar je actief bent. Op deze wijze krijg je een eerlijker beeld. Echter, de echte uitdaging ligt in het analyseren van deze gegevens vanuit diverse culturele achtergronden. Door data vanuit verschillende culturele perspectieven te analyseren, krijgen we waardevolle inzichten in verschillend gedrag. Deze inzichten stellen ons in staat om effectieve en gerichte marketingcampagnes te ontwikkelen die rekening houden met de diversiteit van onze doelgroepen.

Internationaal zakendoen biedt ongelooflijke kansen voor groei, maar het begrijpen en respecteren van culturele verschillen is van cruciaal belang voor succes. Door je aan te passen aan verschillende culturen, kunnen je waardevolle verbindingen leggen en beter gedijen in een steeds meer geglobaliseerde wereld.

CONCLUSIE

Maak gebruik van jouw analytics data. Deze worden overal op dezelfde manier verzameld, of je nu in Nederland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk bent. Maak gebruik van culturele segmenten.
De nieuwe uitdaging die je nu hebt is om deze gegevens vanuit verschillende culturele achtergronden te analyseren. Door de gegevens vanuit culturele achtergronden te analyseren, krijg je verschillende inzichten in cultureel bepaald gedrag. En met deze inzichten kun je rekening houden bij het maken van nieuwe marketingcampagnes.